Enjoy the Eggcellent EK Easter!
Choose your special offer! Easter Basket or Classic Easter?
Enjoy the Eggcellent EK Easter!
Dostava:
personal-data-protection

Varstvo osebnih podatkov1. Privolitev za pošiljanje e-obvestil

Na spletnih straneh EKWB d.o.o. se z vpisom vašega elektronskega naslova v obrazec za prejemanje E-novic ali pa kot kupec, s potrditvijo našega elektronskega sporočila za vpis za prejemanje E-novic, se lahko vpišete na seznam oseb, katerim pošiljamo elektronska obvestila s koristnimi informacijami, novicami in promocijo naših izdelkov in storitev.

 • Z vpisom vašega elektronskega naslova v obrazec za prejemanje E-novic ter z dodatno potrditvijo prejemanja E-novic ali pa
 • v primeru, da ste že naš kupec, s potrditvijo na naš e-mail, da EKWB d.o.o. lahko vaš elektronski naslov uvrsti na seznam oseb za pošiljanje E-novic,
 • dajete svojo privolitev, da upravljalec, obdelovalec oz. uporabnik vaših osebnih podatkov, družba EKWB D.O.O., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod lipami 18, 1218 Komenda, Slovenija - EU, e-mail: [email protected] in obdelovalec UAB MailerLite, vaš elektronski naslov (osebni podatek), obdelujeta (uporabljala) za namen elektronskega obveščanja o koristnih informacijah, novicah in promociji izdelkov ter storitev EKWB d.o.o.

  Obdelovalec vašega osebnega podatka, za namen, kot je navedeno zgoraj, je družba UAB MailerLite, ki ji posredujemo vaš osebni podatek in ki osebni podatek obdeluje v našem imenu ter v skladu z njihovo Politiko zasebnosti in Pogoji poslovanja.

  Na podlagi vpisa vašega elektronskega naslova oziroma s potrditvijo našega elektronskega sporočila za vpis za prejemanje E-novic, in s tem vaše privolitve, bomo vaš osebnih podatek (elektronski naslov) obdelovali izključno za namen za katerega ste dali svojo privolitev in ga ne bomo posredovali nobeni tretji osebi ali izven Evropske unije, razen družbi UAB MailerLite.

  Vaš osebnih podatek (elektronski naslov) bomo hranili in obdelovali (uporabljali) do vašega preklica.

  Vašo privolitev v obdelavo (uporabo) vašega osebnega podatka (elektronskega naslova) lahko kadarkoli brezplačno prekličete.

  V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo izvrševanje vaših pravic v skladu Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. Več o vaših pravicah si preberite v Informacijah o pravicah posameznikov, katerih podatke obdelujemo.

  2. Informacije o ponovni privolitvi k pošiljanju e-obvestil

  Posameznikom, ki ste nam do 25. maja 2018 za namen pošiljanja obvestil o koristnih informacijah, novicah in promociji naših izdelkov ter storitev zaupali svoj elektronski naslov, pošiljamo posebno elektronsko obvestilo, s katerim vas zaprošamo za ponovno privolitev za obdelavo (uporabo) vašega elektronskega naslova za namen pošiljanja elektronskih obvestil s koristnimi informacijami, novicami in za promocijo naših izdelkov ter storitev. Ponovna privolitev je potreba na podlagi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki se začne uporabljati 25. maja 2018.

  Z odgovorom »se strinjam«, na zgoraj navedeno posebno elektronsko obvestilo, dajete svojo privolitev, da upravljavec, obdelovalec oz. uporabnik vaših osebnih podatkov, družba EKWB D.O.O., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod lipami 18, 1218 Komenda, Slovenija - EU, e-mail: [email protected], vaš elektronski naslov (osebni podatek), obdeluje (uporabljala) za namen elektronskega obveščanja o koristnih informacijah, novicah in promociji izdelkov ter storitev EKWB d.o.o.

  Obdelovalec vašega osebnega podatka, za namen, kot je navedeno zgoraj, je družba UAB MailerLite, ki ji posredujemo vaš osebni podatek in ki osebni podatek obdeluje v našem imenu ter v skladu z njihovo Politiko zasebnosti in Pogoji poslovanja.

  Na podlagi vpisa vašega elektronskega naslova in s tem vaše privolitve bomo vaš osebnih podatek (elektronski naslov) obdelovali izključno za namen za katerega ste dali svojo privolitev in ga ne bomo posredovali nobeni tretji osebi ali izven Evropske unije.

  Vaš osebnih podatek (elektronski naslov) bomo hranili in obdelovali (uporabljali) do vašega preklica.

  Vašo privolitev v obdelavo (uporabo) vašega osebnega podatka (elektronskega naslova) lahko kadarkoli brezplačno prekličete.

  V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo izvrševanje vaših pravic v skladu Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. Več o vaših pravicah si preberite v Informacijah o pravicah posameznikov, katerih podatke obdelujemo .

  3. Preklic privolitve za pošiljanje e-obvestil

  Svojo privolitev za pošiljanje e-obvestil za namen obveščanja o koristnih informacijah, novicah in promociji izdelkov ter storitev EKWB d.o.o. lahko kadarkoli brez stroškov prekličete , in sicer:

  • s klikom na »preklic privolitve za pošiljanje e-novic«, ki ga bo vsebovalo vsako vam poslano obvestilo o novostih in promociji izdelkov ter storitev EKWB d.o.o.,
  • s poslanim obvestilom o preklicu na elektronski naslov upravljavca [email protected] ali
  • ustno na zapisnik pri upravljavcu EKWB d.o.o., na sedežu upravljavca na naslovu Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod lipami 18, 1218 Komenda, Slovenija - EU.

  Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času od vaše privolitve (vpisa vašega elektronskega naslova v obrazec za prejemanje E-novic oziroma, v primeru, da ste že naš kupec, od vaše potrditve vpisa na prejemanje E-novic) do vašega preklica privolitve.

  Vaš osebni podatek (elektronski naslov) bomo po prejemu preklica privolitve prenehali obdelovati ter ga bomo izbrisali.

  V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo izvrševanje vaših pravic v skladu Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR)ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. Več o vaših pravicah si preberite v Informacijah o pravicah posameznikov, katerih podatke obdelujemo.

  4. Informacije o pravicah posameznikov, katerih podatke obdelujemo

  V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo izvrševanje vaših pravic v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

  V zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo, lahko:

  • na naš elektronski naslov [email protected],
  • po navadni pošti na naslov EKWB D.O.O., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod lipami 18, 1218 Komenda, Slovenija - EU ali
  • ustno na sedež upravljavca na naslovu Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod lipami 18, 1218 Komenda, Slovenija - EU,

  pošljete svojo zahtevo:

  1. za pridobitev potrditve ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke;
  2. za dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas;
  3. za pridobitev informacij o:
   • namenu obdelave,
   • vrsti zadevnih osebnih podatkov,
   • uporabnikih ali kategorijah uporabnikov, ki so jim osebni podatki razkriti,
   • obdobju hrambe osebnih podatkov;
  4. za popravek osebnega podatka, ki se nanaša na vas;
  5. za izbris osebnega podatka, ki se nanaša na vas;
  6. za omejitev naše obdelave (uporabe) osebnega podatka, ki se nanaša na vas;
  7. da ugovarjate obdelavi (uporabi) osebnega podatka, ki se nanaša na vas;
  8. da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z vami ali na podoben način znatno vpliva na vas,
  9. za prenos osebnega podatka, ki se nanaša na vas, na drugo osebo,
  10. da preklicujete vašo privolitev v obdelavo enega ali več osebnih podatkov, ki se nanaša na vas.

  Vašo zahtevo bomo izpolnili v najkrajšem možnem času od prejema, vendar najkasneje v roku 1 meseca.

  V zvezi z našo obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected], telefon: 00386 1 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.

  5. Obdelava osebnih podatkov za namen neposrednega trženja

  V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, je v razmerju do oseb, ki so (bili) naši kupci, podan naš zakoniti interes za obdelavo (uporabo) njihovega osebnega podatka, in sicer elektronskega naslova, za namen izvajanja neposrednega trženja. Na tej podlagi lahko našim kupcem, ki so nam v okviru nakupovalne košarice zaupali svoj elektronski naslov, na njihov elektronski naslov pošiljamo obvestila o koristnih informacijah, novicah ter promociji izdelkov in storitev družbe EKWB d.o.o.

  Upravljavec, obdelovalec oz. uporabnik elektronskih naslovov kupcev družbe EKWB d.o.o., za namen izvajanja neposrednega trženja, je družba EKWB d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod lipami 18, 1218 Komenda, Slovenija - EU, e-mail: [email protected].

  Obdelovalec vašega osebnega podatka, za namen, kot je navedeno zgoraj, je družba UAB MailerLite, ki ji posredujemo vaš osebni podatek in ki osebni podatek obdeluje v našem imenu ter v skladu z njihovo Politiko zasebnosti in Pogoji poslovanja.

  Elektronske naslove naših kupcev v zvezi z neposrednim trženjem ne posredujemo nobeni tretji osebi ali izven Evropske unije, razen družbi MailerLite.

  Elektronske naslove naših kupcev obdelujemo (uporabljamo) za namen neposrednega trženja do prejema ugovora obdelavi osebnega podatka za namen neposrednega trženja, ki nam ga poda kupec.

  Kupec nam lahko kadarkoli brezplačno poda svoj ugovor obdelavi osebnega podatka za namen neposrednega trženja.

  V zvezi z obdelavo osebnih podatkov naših kupcev zagotavljamo izvrševanje njihovih pravic v skladu Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. Več o pravicah posameznikov na področju obdelave osebnih podatkov si preberite v Informacijah o pravicah posameznikov, katerih podatke obdelujemo.

  6. Ugovor obdelavi osebnega podatka za namen neposrednega trženja

  Kupec, kateremu na njegov elektronski naslov na podlagi našega zakonitega interesa pošiljamo obvestila za neposredno trženje s koristnimi informacijami, novicami ter promocijo izdelkov in storitev družbe EKWB d.o.o., lahko kadarkoli brez stroškov poda svoj ugovor obdelavi svojega osebnega podatka (elektronskega naslova) za namen izvajanja neposrednega trženje, in sicer:

  • s klikom na »Ugovor obdelavi elektronskega naslova za namen neposrednega trženja«, ki ga bo vsebovalo vsako, kupcu poslano obvestilo o novostih ter promociji izdelkov in storitev EKWB d.o.o.,
  • s poslanim obvestilom o ugovoru obdelavi osebnega podatka za neposredno trženje na elektronski naslov upravljavca [email protected] ali
  • ustno na zapisnik pri upravljavcu EKWB d.o.o., na sedežu upravljavca na naslovu Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod lipami 18, 1218 Komenda, Slovenija - EU.

  Na podlagi podanega ugovora bomo elektronski naslov kupca takoj, vendar najpozneje v 15 dneh, trajno prenehali obdelovati (uporabljati) za namen neposrednega trženja ter kupca o tem obvestili. Kupcu bomo prenehali pošiljati obvestila o koristnih informacijah, novicah ter promociji izdelkov in storitev družbe EKWB d.o.o.