Join EK at COMPUTEX! Visit Booth #N0003 from June 4 – 7, 2024

Ends in: d h min sec
Tell Me More
Dostava:
terms-of-use

Pogoji uporabe

 SPREJEM POGOJEV UPORABE

EKWB, podjetje za razvoj in proizvodnjo za vodno hlajenje računalnikov d.o.o. (v nadaljevanju: EKWB ali mi) s Pogoji uporabe spletnega mesta https://www.ekwb.com/, ekfluidgaming.com, b2b.ekwb.com, ekcoolingsolutions.com (v nadaljevanju: spletno mesto)  pogoje za uporabo spletnega mesta. EKWB ponuja produkte in storitve preko spletnega mesta ali na drugi spletni strani, kjer ima EKWB v lasti domeno, platformo in storitve, vključno z EKWB Network, mobilnimi aplikacijami ter storitvami za povezovanje in shranjevanje podatkov, ki deluje na podprti platformi in omogoča dostop do storitev EKWB z preko registriranega računa.

Z obiskom spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je prebral, razumel in privolil, da ga zavezujejo Pogoji uporabe, ne glede na to, ali ima registriran račun. Če uporabnik potrjuje Pogoje uporabe in se z njimi strinja v imenu družbe ali druge pravne osebe, izjavlja in jamči, da je pooblaščen v imenu pravne osebe izraziti strinjanje s Pogoji uporabe.  Nekatere storitve, ki jih nudi EKWB, imajo lahko drugačne pogoje uporabe ter postavljajo pogoj, da se uporabnik strinja z dodatnimi pogoji uporabe. Če pride do navzkrižja med temi Pogoji uporabe in pogoji, objavljenimi za določeno storitve, prevladajo posebni pogoji.

Te Pogoji uporabe sestavljajo tudi Politika zasebnosti, EULA in Splošni pogoji uporabe.


UPORABA NAŠIH STORITEV

Vsak uporabnik mora poskrbeti za ohranjanje varnosti ter zaupnosti uporabniškega računa ter gesla za uporabniški račun ter omejevati dostop do uporabniškega računa. Uporabnik prevzema odgovornost za vse aktivnosti, ki se pojavljajo v okviru njegovega uporabniškega računa ter gesla. Uporabnik mora zagotoviti, da so informacije in osebni podatki v uporabniškem računu ažurni, popolni ter pravilni. Uporabnik pri uporabi storitev zagotavlja, da je starejši od petnajst (15) let ter lahko sklepa pravne posle, razen če zakon za določene primere določa drugače.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Pri uporabi storitev, pri pošiljanju spletne pošte, besedilnih sporočil ali pri uporabi drugih komunikacijskih sredstev z uporabnikovega namizja ali mobilne naprave naslovljene na EKWB, se uporabnik elektronsko sporazumeva z EKWB. Uporabnik se strinja, da so vse pogodbe, obvestila, razkritja in druga sporočila v elektronski pisni obliki in s tem ustrezajo vsem zakonskim zahtevam.

 

KOMUNIKACIJSKE STORITVE

Spletno mesto lahko vsebuje storitve spletne oglasne deske, klepetalnice, področja za novice, forume, skupnosti, osebne spletne strani in/ali druge storitve za sporočila ali komunikacijo, ki omogočajo uporabnikovo komunikacijo z javnostjo ali s skupinami (skupaj ''komunikacijske storitve'').

Uporabnik se strinja, da bo komunikacijske storitve uporabljal zgolj za objavljanje, pošiljanje in prejemanje sporočil in gradiva, ki so primerna ter povezana z določeno komunikacijsko storitvijo.

Vse navedeno v tem odstavku je izpostavljeno kot primer, ne pa kot omejitev. Uporabnik se strinja, da pri uporabi komunikacijskih storitev ne bo: obrekoval, zlorabljal, nadlegoval, zalezoval, grozil ali kako drugače kršil zakonskih pravic drugih (kot so pravica do zasebnosti in osebnostnih pravic). Uporabnik se strinja, da ne bo: objavljal, nalagal, distribuiral ali razširjal kakršne koli neprimerne, žaljive, obrekovalne, nespodobne ali nezakonite vsebine, naslovov, gradiv ali informacij. Uporabnik se prav tako strinja, da ne bo nalagal datotek, ki vsebujejo programsko opremo gradiva, ki je zaščiteno z zakonom (ali s pravico do zasebnosti), razen če je uporabnik lastnik, imetnik pravic ali ima soglasje za takšno dejanje. Uporabnik se strinja, da ne bo nalagal datotek, ki vsebujejo viruse ali so poškodovane ali kakršne koli druge programske opreme ali programov, ki lahko poslabšajo delovanje drugih računalnikov. Uporabnik se strinja, da ne bo oglaševal, prodajal ali nakupoval produktov in storitev, razen če dotična komunikacijska sredstva dovoljujejo takšna sporočila. Uporabnik se strinja,  da ne bo izvajal ali posredoval anket, natečajev, piramidnih shem ali verižnih sporočil. Uporabnik se prav tako strinja, da ne bo prenašal datotek, ki jih je objavil drug uporabnik komunikacijskih storitev, za katero je vedel ali bi moral vedeti, da je z zakonom prepovedano distribuiranje na takšen način. Uporabnik soglaša, da ne bo ponarejal ali izbrisal podpis avtorja, pravnih ali drugih obvestil, lastniških oznak, oznak izvora, vira programske opreme ali drugega gradiva vsebovanega v datoteki, ki ga je uporabnik naložil,  ki bi omejevalo drugega uporabnika pri uporabi ali uživanju komunikacijskih storitev. Uporabnik soglaša, da ne bo kršil kakršnega koli kodeksa ravnanja ali drugih smernic, ki se uporabljajo za posamično komunikacijsko storitev. Uporabnik tudi soglaša, da ne bo obdeloval osebnih podatkov ter drugih informacij o preostalih uporabnikih, vključno z elektronskimi naslovi brez njihovega soglasja. Uporabnik prav tako soglaša, da ne bo kršil zakonov ter predpisov.

EKWB ni obvezan nadzorovati komunikacijskih storitev. EKWB si pridržuje pravico pregledati gradivo, ki je objavljeno v komunikacijskih storitvah ter pravico odstraniti gradivo po lastni presoji. EKWB si pridržuje pravico kadar koli brez kakršnega koli obvestila onemogočiti uporabnikov dostop do komunikacijskih storitev.

EKWB si pridržuje pravico kadar koli razkriti podatke v skladu z zakoni, predpisi ter pravnimi postopki. Prav tako lahko EKWB uredi, zavrne objavo ali odstrani kakršne koli podatke ali gradiva, v celoti ali delno, po lastni presoji.

EKWB svetuje, da je uporabnik previden pri razkrivanju svojih osebnih podatkov ali osebnih podatkov otrok pri uporabi komunikacijskih storitev. EKWB ne nadzira vsebine, sporočil ali informacij  v komunikacijskih storitvah, zato EKWB zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi s komunikacijskimi storitvami in dejanji, ki izhajajo iz uporabe komunikacijskih storitev. Gradivo, ki je naloženo v komunikacijske storitve je lahko predmet omejitve glede uporabe, reprodukcije ter razširjanja gradiva.  Uporabnik, ki naloži gradivo, je odgovoren za upoštevanje takšnih omejitev.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

EKWB, hčerinska družba EKWB, dajalci licenc EKWB in drugi pooblaščeni partnerji EKWB niso odgovorni za kakršne koli spremembe, poškodbe ali izgube programov ali podatkov, ki jih hranijo EKWB in partnerji EKWB v povezavi s storitvami, ki jih zagotavlja EKWB. 

Storitve EKWB ter druge informacije, vsebina, materiali, vključno s programsko opremo ter drugimi storitvami, ki so dostopne preko EKWB ali drugod, so na voljo »kakršne so« ter »kot so dostopne«, razen če je posebej določeno drugače.

Odgovornost EKWB glede zahtevkov, ki so povezani s Pogoji uporabe, je omejena na znesek, ki ga je uporabnik plačal v skladu s Pogoji uporabe.  Nadalje, EKWB in njegovi zaposleni ne odgovarjajo za naključno, posebno, posredno ali posledično škodo, vključno, vendar ne omejeno, na škodo zaradi izgubljenega dobička, za izgubo podatkov ali drugih informacij, za prekinitve poslovanja, izgubo zasebnosti, ki izhaja iz ali je kakor koli povezana z uporabo ali nezmožnostjo uporabe spletnega mesta, storitev, produktov in zaradi kršitve pogodb.  Odgovornost za stvarne napake ter odgovornost za brezhibno delovanje stvari je urejena v Splošnih pogojih poslovanja.

Programska oprema je na voljo »kakršna je«. EKWB za programsko opremo (in spremljajočo dokumentacijo) ne ponuja jamstva, pogojev, zagotovil, izraženih izrecno ali implicitno, za kakršnokoli zadevo, vključno z (vendar ne omejeno na) delovanjem, rezultati, varnostjo, ne-kršenjem, združevanjem, nemoteno uporabo, funkcijami, pričakovanjem, zadovoljivo kakovostjo ali primernostjo za kakršenkoli poseben namen.

 

EKWB NE BO ODGOVOREN ZA NOBENO DOMNEVNO NAPAKO ALI NESKLADNOST, ČE JE TA NAPAKA ALI NESKLADNOST NASTALA ZARADI:

 

(I)      UPORABE PROGRAMSKE OPREME, KI NI BILA V SKLADU S TEMI POGOJI UPORABE;

ALI

(II)    SPREMINJANJA S STRANI KOGARKOLI, KI NI ZAPOSLEN PRI EKWB ALI OSEB, KI JIH NI POOBLASTIL EKWB;

ALI

(III)  POŠKODBE ZARADI NEPRAVILNE ALI POVRŠNE UPORABE;

ALI

(IV) UPORABE PROGRAMSKE OPREME V KOMBINACIJI Z OPERACIJSKIM SISTEMOM ALI STROJNO OPREMO, KI JE NI ODOBRIL EKWB.

 

EKWB NE JAMČI, DA:

(I)      BO DELOVANJE EKWB NEMOTENO ALI BREZ NAPAK;

(II)    BODO VSE NAPAKE ODPRAVLJENE;

(III)  BO PROGRAMSKA OPREMA ZADOSTILA POTREBAM UPORABNIKA

(IV) ALI DELOVALA S KATEROKOLI STROJNO ALI PROGRAMSKO OPREMO, RAZEN S TISTO, KI JO NAVEDE EKWB.

 

 

STORITVE, OPREMLJENE S SATELITSKO IN BREZŽIČNO TEHNOLOGIJO

Uporaba EKWB storitev je odvisna od razpoložljivosti in pokritosti brezžičnih omrežij, telekomunikacijskih omrežij, satelitskih sistemov za določanje položaja in interneta, ki je odvisen ob objektov, ki jih upravljajo tretje oseb in so v lasti tretjih oseb. EKWB ni odgovoren za delovanje, razpoložljivost ali nedelovanje sistemov ali naprav tretjih oseb ter ni odgovoren za izgubo podatkov zaradi pomanjkanja pokritosti.

V najširšem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, EKWB ni odgovoren za izgube dobička, izgube podatkov, drugih informacij, drugih izgub, telesnih poškodb, izgube zasebnosti ali prekinitve poslovanja, ki so posledica uporabe ali nemožnosti uporabe spletnega mesta.

 

LICENCE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Vse pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, poslovne skrivnosti in drugih pravic intelektualne lastnine na produktih, storitvah, programski opremi, slikah, tekstih, vsebina spletnega mesta ostanejo v lasti EKWB in dajalcev licence za programsko opremo. Uporabnik mora sprejeti razumne varnostne ukrepe, z namenom preprečiti nepooblaščen dostop do programske opreme ter dokumentacije s strani tretjih oseb. Uporabnik ne sme dovoliti tretjim osebam, da kopirajo, razstavljajo, predelujejo programsko opremo ali izvajajo povratni inženiring programske opreme ali poskusijo storiti kaj od navedenega. Prepovedano je odstranjevanje ali sprememba patentov, avtorskih pravic ali blagovnih znamk v lasti EKWB s strani tretjih oseb. EKWB si pridržujejo vse pravice na spletnem mestu in storitvah, ki niso podeljene uporabniku s Pogoji uporabe.

 

EKWB podeljuje omejeno, neizključno, neprenosljivo licenco za osebno in nekomercialno uporabo storitev in produktov EKWB in uporabe spletnega mesta. Licence ni mogoče podlicencirati in ne vključuje nadaljnje prodaje ali komercialne uporabe katere koli storitve ali njene vsebine, vsako zbiranje in uporabo kakršnih koli seznamov izdelkov, opisov ali ceno; vsako nalaganje, kopiranje ali drugo uporabo informacij o računih v korist katere koli tretje osebe; ali kakršno koli uporabo podatkovnega rudarjenja, robotov ali podobnih orodij za zbiranje in ekstrakcijo podatkov. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene v Pogojih uporabe so pridržane ELWB, dajalcem licenc EKWB, dobaviteljem, izdajateljem, imetnikom pravic ali drugim ponudnikom vsebin.  Za oblikovanje ali uporabo blagovne znamke, logotipa ali druge zaščitene informacije (vključno s slikami, besedilom, postavitvijo strani ali obliko) ni mogoče uporabiti tehnik uokvirjanja brez izrecnega pisnega soglasja EKWB.  Brez izrecnega pisnega soglasja EKWB ni mogoče uporabljati meta oznak ali drugih ''skritih besedil'', ki uporabljajo ime ali blagovne znamke EKWB.

 

NADZOR NAD IZVOZOM

Storitve, ki jih zagotavlja EKWB, so predmet nadzora izvoza v skladu z zakoni in predpisi Republike Slovenije ter drugimi uporabljivimi zakoni in predpisi drugih držav. Uporabnik mora upoštevati zakone in predpise, ki urejajo izvoz, uvoz, prenos in uporabo storitev. Potrebno je pridobiti vsa potrebna slovenska in druga lokalna pooblastila, dovoljenja ali licence. EKWB zagotovi druge informacije, dokumente in pomoč, ki se zahteva v zvezi z zagotavljanjem pooblastil in licenc. Uporabnik storitve EKWB ne sme izvažati brez ustreznih dovoljenje, potrebnih za izvoz. Uporabnik potrjuje, da ni v nasprotju z veljavnim pravom, da EKWB z uporabnikom sklepa posle. Uporabnik izjavlja, da se ne nahaja v državi ali na seznamu, kjer bi zagotavljanje storitev uporabniku kršilo veljavno zakonodajo. Uporabnik se strinja, da storitev ne bo uporabljal za namene, ki so prepovedani z veljavno zakonodajo, ali izvažal storitev EKWB z vednostjo, da bodo uporabljene pri načrtovanju, razvoju ali uporabi kemične, biološke ali jedrske energije, balističnega orožja ali bile uporabljene pri katerem koli drugem kaznivem in nezakonitem ravnanju. Zaradi pogostega spreminjanja zakonov in predpisov nosi uporabnik odgovornost, da je seznanjen s pravom in izvozno / uvoznimi postopki v namembni državi storitve. Uporabnik bo prevzel odgovornost EKWB za kakršno koli odgovornost (vključno s honorarji odvetnikov), ki bi izhajala iz  uporabnikovega ravnanja v nasprotju s Pogoji uporabe.

 

Uporabnik izjavlja in jamči, da bodo njegovi zastopniki, uradniki in zaposleni upoštevali protikorupcijske zakone države, katere rezident je uporabnik in zakone Republike Slovenije, tako da ne bodo (1) odobrili obljub, ponujanja ali dajanja kakšne nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja z namenom pridobitve, zadržanja ali usmerjanja poslovanja na katero koli osebo z (i) vplivanjem na katero koli dejanje ali odločitev prejemnika ali (ii) spodbujanje prejemnika, da stori ali opusti dejanje, ki kršijo prejemnikovo zakonsko dolžnost, ali (iii) zagotovi kakršno koli neprimerno prednost ali (2) odobrili obljub, ponujanja ali dajanja kakšne nedovoljene koristi kakšni drugi osebi, s trdnim prepričanjem, da bo vse ali del plačila ali darila obljubljeno, ponujeno ali dano neposredno ali posredno, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja za pridobivanje, ohranjanje ali usmerjanje poslovanja.

 

LOČLJIVOST POSAMIČNIH DOLOČB

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh pogojev v celoti. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko Pogoji uporabe še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

 

PRENEHANJE POGOJEV UPORABE

Obveznosti strank, nastale pred datumom odpovedi, veljajo po prenehanju teh pogojev uporabe.

Pogoji uporabe učinkujejo, dokler jih uporabnik ali EKWB ne prekine. Pogoje uporabe uporabnik prekine s prenehanjem uporabe spletnega mesta ali z obvestilom EKWB, kjer navede, da ne želi več uporabljati storitev.

Če EKWB ocenijo, da uporabnik ni izpolnil katerega izmed pogojev ali določb pogojev uporabe, lahko odpove sporazum kadarkoli in brez predhodnega obvestila ter uporabniku prepreči dostop do storitev ali katerega koli dela storitev. Uporabnik je odgovoren za vse zapadle zneske do vključno datuma prenehanja.

 

SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Najnovejšo različico pogojev uporabe lahko preverite na spletnem mestu.

EKWB si pridržuje pravico, da po lastni presoji posodobi, spremeni ali zamenja kateri koli del teh Pogojev uporabe z objavo posodobitve ali spremembe na spletnem mestu brez predhodnega obvestila. Odgovornost uporabnika je redno preverjanje spletnega mesta v primeru sprememb. Z uporabnikovo nadaljnjo uporabo ali dostopom do spletnega mesta po kakršnih koli spremembi pomeni, da se uporabnik strinja z veljavnostjo Pogojev uporabe v sedanji različici. V kolikor se uporabnik ne strinja s posameznimi določbami, mora prenehati uporabljati spletno mesto.

 

POVEZAVE NA SPLETNEM MESTU DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Na spletni strani se nahajajo povezave do drugih spletnih strani, ki niso last EKWB in ni z njimi ter nikakor povezan. Te povezave so podane in omogočene zgolj z namenom, da se uporabnikom spletnega mesta in strankam prihrani brskanje po spletnih straneh. EKWB ni odgovoren za uporabo drugih spletnih strani, do katerih je omogočen dostop s povezave na spletnem mestu  in ni odgovoren za njihovo vsebino in pravilno delovanje, za njihove proizvode in storite, s čimer se mora seznaniti vsak uporabnik drugih spletnih strani.

 

VARSTVO PODATKOV

Več podrobnosti o varstvu osebnih podatkov se nahaja na spletnem mestu v LOČENI izjavi o varstvu podatkov.

 

KONČNE DOLOČBE

Če EKWB ne uveljavlja katere koli pravice ali določila iz pogojev uporabe, to ne pomeni odpovedi pravicam iz določb pogojev uporabe.

Pogoji uporabe, ki so objavljeni na spletnem mestu v povezavi z uporabo spletnega mesta in storitev, predstavljajo celoten sporazum med uporabnikom in EKWB in nadomešča vse predhodne ali začasne sporazume, predloge in preostalo sporazumevanje, bodisi pisno ali ustno med uporabnikom in EKWB, vključno s prejšnjimi pogoji uporabe.

Kakršne koli nejasnosti pri razlagi Pogojev uporabe se ne razlagajo v škodo stranki, ki je pripravila Pogoje uporabe.

Pogoji uporabe in z njimi povezani pogoji in ločeni sporazumi, s katerimi EKWB zagotavlja uporabniku storitve, se razlagajo v skladu z zakoni Republike Sloveniji. EKWB si bo prizadeval vse spore z uporabnikom rešiti mirno in v duhu medsebojnega sodelovanja, v primeru, da to ne bo mogoče, pa bo za spore pristojno sodišče v Ljubljani.