Enter Code 🌹 RIGROMANCE 🌹 at Checkout for Your Exclusive Valentine's Offer!

Deals Expire In: d h min sec
Shop Now
Dostava:
environment

Okolje

Odpadne električne in elektronske opreme ne smemo odložiti med mešane komunalne odpadke!

 

Električna in elektronska oprema ter njeni sestavni deli vsebujejo snovi, ki so nevarne za ljudi in okolje, npr. svinec, živo srebro, kadmij in krom. Če OEEO ne odložimo pravilno, lahko nevarne snovi nekontrolirano pronicajo v podtalnico ali se nabirajo v organizmih. Njihova razpolovna doba je dolga več desetletij, nekatere pa so še posebej nevarne, če jih zažgemo.

 

S pravilno odloženo OEEO zmanjšujemo možni negativni vpliv na zdravje in okolje, poleg tega pa omogočamo njihovo predelavo in recikliranje. Glavne surovine, ki jih pridobimo z recikliranjem OEEO, so kovine, plastika in steklo, ki jih lahko ponovno uporabimo za proizvodnjo novih izdelkov.

 

Zato moramo OEEO, ki nastane v naših domovih ali pri delu, zbirati in oddajati ločeno od ostalih odpadnih produktov (ali odpadkov).

EnvironmentKam lahko oddamo OEEO?

 

Za odgovorno ravnanje z OEEO moramo skrbeti vsi, ki jo uporabljamo na kakršen koli način. Ločeno moramo zbirati in oddajati vso OEEO – ne glede na to, ali nastane v naših domovih (gospodinjstva) ali na delovnem mestu (v podjetjih).

 

Končni uporabnik, prepušča OEEO iz gospodinjstev:

  • izvajalcu javne službe:

v zbirnem centru,
v premični zbiralnici nevarnih frakcij, če gre za zelo majhno OEEO iz gospodinjstev.

  • zbiralcu v zbiralnici,
  • distributerju.

 

Preverite, kje v vašem ali sosednjem kraju je zbirni center ali zbiralnica, kjer lahko brezplačno oddate OEEO.