Currently we have 1 open position.

Tehnolog

Naloge in vrste dela:

– Uvajanje novih proizvodov v produkcijo,
– sodelovanje z razvojem,
– sodelovanje s proizvodnjo in montažo,
– preverjanje izvedljivosti tehnološkega procesa,
– študij in načrtovanje delovnih procesov,
– izdelava, ažuriranje in arhiviranje tehnološke dokumentacije,
– uvajanje novih tehnologij ter posodabljanje in izboljševanje obstoječih tehnoloških procesov,
– priprava tehnične dokumentacije za patentne prijave,
– vodenje in/ali sodelovanje pri projektih,
– priprava poročil in analiz.

Posebna / funkcionalna znanja: znanje angleškega jezika, poznavanje računalniških programov
Osebnostne lastnosti in posebnosti: organizacijske sposobnosti, zmožnost za timsko delo, dobra ustna in pisna komunikacija, samoiniciativnost, kreativnost

Zahtevana strokovna izobrazba: visoka (tehnične smeri), zahtevane delovne izkušnje najmanj 2 leti

Razporeditev delovnega časa: praviloma 5 dni na teden, dopoldansko delo

Prijave pošljite na: info@ekwb.com