Currently we have 2 open position.

Operativni nabavnik / komercialist

Naloge in vrste dela:

 • spremljanje potreb po materialih in operativna izvedba nabave: vnos naročil, cen in ostalih matičnih podatkov izdelkov in storitev,
 • pripravljanje in urejanje potrebne dokumentacije v zvezi z dobavo materiala in opreme,
 • nudenje administrativne podpore direktorju, razvojnikom in vodji proizvodnje,
 • komuniciranje z dobavitelji glede odprtih dobav,
 • organiziranje prevozov v sodelovanju s špediterji,
 • optimiziranje in nižanje stroškov na obstoječih izdelkih,
 • iskanje novih primernih ponudnikov storitev in izdelkov v tujini in lokalno,
 • iskanje novih prodajnih partnerjev v tujini ter izvajanje pred-prodajnih aktivnosti,
 • pospeševanje in podpora prodaje (izdelovanje računov, korespondenca s kupci, pošiljanje cenikov),
 • upravljanje s podatki v spletni trgovini v sodelovanju z razvojem,
 • izvajanje ostalih operativnih del v procesu nabave in prodaje,
 • uporabljanje poslovnega informacijskega programa
 • opravljanje vseh ostalih del iz delovnega področja, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu
Posebna / funkcionalna znanja: znanje angleškega jezika, poznavanje računalniških programov
Osebnostne lastnosti in posebnosti: organizacijske sposobnosti, samostojnost pri delu, pogajalske sposobnosti, zelo dobra ustna in pisna komunikacija, samoiniciativnost, kreativnost, natančnost

Zahtevana strokovna izobrazba: srednja tehnična, ekonomska ali splošna.

Razporeditev delovnega časa: praviloma 5 dni na teden, dopoldansko delo

Prijave pošljite na: info@ekwb.com

Tehnolog

Naloge in vrste dela:

– Uvajanje novih proizvodov v produkcijo,
– sodelovanje z razvojem,
– sodelovanje s proizvodnjo in montažo,
– preverjanje izvedljivosti tehnološkega procesa,
– študij in načrtovanje delovnih procesov,
– izdelava, ažuriranje in arhiviranje tehnološke dokumentacije,
– uvajanje novih tehnologij ter posodabljanje in izboljševanje obstoječih tehnoloških procesov,
– priprava tehnične dokumentacije za patentne prijave,
– vodenje in/ali sodelovanje pri projektih,
– priprava poročil in analiz.

Posebna / funkcionalna znanja: znanje angleškega jezika, poznavanje računalniških programov
Osebnostne lastnosti in posebnosti: organizacijske sposobnosti, zmožnost za timsko delo, dobra ustna in pisna komunikacija, samoiniciativnost, kreativnost

Zahtevana strokovna izobrazba: visoka (tehnične smeri), zahtevane delovne izkušnje najmanj 2 leti

Razporeditev delovnega časa: praviloma 5 dni na teden, dopoldansko delo

Prijave pošljite na: info@ekwb.com