Currently we have 2 open positions.

Tehnolog

Naloge in vrste dela:

– uvajanje novih proizvodov v produkcijo,
– delo v CAD okolju SolidWorks (3D), Draftsight (2D)
– sodelovanje s proizvodnjo in službo zagotavljanja kakovosti (vezni člen)
– preverjanje izvedljivosti tehnološkega procesa,
– optimiziranje in nižanje stroškov na obstoječih izdelkih,
– študij in načrtovanje delovnih procesov,
– izdelava, ažuriranje in arhiviranje tehnološke dokumentacije (tehnične risbe, OP, job setup, ipd.),
– uvajanje novih tehnologij ter posodabljanje in izboljševanje obstoječih tehnoloških procesov (DFM, DFA),
– sodelovanje pri novih projektih
– neposredno sodelovanje z zunanjimi kooperanti
– priprava poročil in analiz.

Posebna / funkcionalna znanja: znanje angleškega jezika, poznavanje računalniških programov
Osebnostne lastnosti in posebnosti: organizacijske sposobnosti, zmožnost za timsko delo, dobra ustna in pisna komunikacija, samoiniciativnost, kreativnost

Zahtevana strokovna izobrazba: visoka (tehnične smeri), zahtevane delovne izkušnje najmanj 2 leti

Razporeditev delovnega časa: praviloma 5 dni na teden, dopoldansko delo

Prijave pošljite na:

Razvojni inženir

Naloge in vrste dela:

– snovanje in razvoj novih izdelkov s področja hlajenja računalnikov in računalniških komponent,
– testiranje novih izdelkov, prototipiranje, izdelava ‘mock up’-ov,
– sodelovanje z marketingom, proizvodnjo (DFA, DFM) in službo zagotavljanja kakovosti,
– študiranje, analiziranje in vpeljava novih materialov za nove izdelke in prototipe,
– uvajanje novih izdelkov v proizvodnjo do točke potrditve serijske proizvodnje,
– optimiziranje in nižanje stroškov na obstoječih izdelkih,
– delo v poslovno-informacijskim sistemu (MS Dynamics NAV),
– delo v CAD okolju SolidWorks (3D), Draftsight (2D),
– neposredno sodelovanje z zunanjimi kooperanti,
– spremljanje novih trendov, tehnologij in analiza tržišča,
– priprava poročil in analiz.

Posebna / funkcionalna znanja: znanje angleškega jezika (ustno/pisno), računalniška pismenost (SolidWorks, Draftsight, MS Office, MS Windows), poznavanje računalniške strojne opreme in PC branže na splošno
Osebnostne lastnosti in posebnosti: organizacijske sposobnosti, zmožnost za timsko delo, dobra ustna in pisna komunikacija, samoiniciativnost, kreativnost

Zahtevana strokovna izobrazba: visoka (tehnične smeri), zahtevane delovne izkušnje najmanj 2 leti

Razporeditev delovnega časa: praviloma 5 dni na teden, dinamično; dopoldansko delo

Prijave pošljite na: